125932515_824973988072039_4201293879427199796_o.jpg

INNEHÅLL

5 heldagar + 6 månader

Utbildningen är uppbyggd utifrån stressfysiologi och hälsovetenskapliga metoder och verktyg med fokus på helhetsperspektiv. 

Coachingmetoden är baserad på ACT (active commitment therapy)

Som är en utveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi) och MBSR (Mindfulness based stress reduction). 

Du behöver inga förkunskaper för att delta i utbildningen. Teori och praktik varvas under utbildningsdagarna. 

Kurslitteraturen ingår och för bästa inlärning ska den läsas igenom före utbildningsdagarna drar igång. 

Det är valfritt om du vill nöja dig med att bli diplomerad eller fullfölja och bli certifierad Stresscoach. Certifikatet visar att du har erfarenhet av coachingyrket. 

Utbildningen är indelad i tre olika delar:

 

Del 1 - Utbildningsdagar, examination och Diplomering

Under de fem utbildningsdagarna får du lära dig:

De verktyg du behöver för att hantera den vardagliga stressen för att uppnå balans i livet. 

Verktygen du behöver för inre förändringsarbete, personlig utveckling och självkännedom.

Lära dig att använda verktygen och kunskaperna du får med dig

Praktik och teori varvas för bästa inlärning

Examinering med direkt feedback från utbildningledare

Diplomering

 

Del 2 - Praktik coaching och personligt ledarskap 

Praktiken består av de momenten du behöver genomföra för att bli certifierad Stresscoach. 

Du genomför 40 timmar coaching med egna kunder. 

Du genomför det kompletta programmet Stresshanteringsgrupp med kursdeltagare i 12 veckor, 90 minuter per gång (sammanlagt 18 timmar gruppcoaching). 

Du ansvarar själv för att du gjort dina timmar och bestämmer själv hur lång tid du vill lägga upp det på. 

Du ansvarar själv för att få ihop dina kunder under utbildningen. Rekommenderar att du tar betalt av dina kunder under del två, som coach under utbildning. 

 

Del 3 - Examinationssamtal och Certifiering 

När del 2 är genomförd har vi ett examinationssamtal online över zoom där vi följer upp ditt genomförda arbete och diskuterar kring dina erfarenheter. 

Certifiering. 

Certifikatet skickas därefter hem till dig.

 

Du väljer det alternativ som passar dig bäst för utbildningsdagarna 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


UTBILDNINGSRETREAT

24-28 Januari I natursköna Söderbärke


IMG_4974.jpg