MEDVETEN NÄRVARO

- Våga älska dig själv! 

IMG-3685.jpg

“Intuition är väldigt kraftfullt, kraftfullare än intellektet” - Steve Jobs

När du är medvetet närvarande i nuet kan du följa din intuition och skapa det liv som du älskar att leva.

Att följa intuitionen är svårt, ofta hamnar vår intuition och logik i en diskussion.

Det är långt ifrån alltid vi är öppna för vad vår intuition vill säga oss.


Att vara ärliga mot oss själva när vi söker självkärlek och ska välja vägar i livet skulle resultera mer i att vi verkligen lever det liv vi älskar att leva. Livet är dynamiskt precis som vår livsenergi. I vissa sammanhang går energin upp och i andra går den ner.


Vi kan inte råda över allt. Men vi kan förhålla oss till allt. 


Att hitta förhållningssätt till att hantera upp och nedgångar i livet är a och o för vårt välmående.