tors 08 apr. | Glättargatan 4

PROVA PÅ! Qigong, Meditation, Coaching & Mindfulness

Prova på metoder som hjälper dig, din kropp och själ att komma i en god balans mellan rörelse och stillhet. Du får komma i kontakt med dig själv, ditt inre du och nå en personlig utveckling för ditt välmående, balans och harmoni.
Registrering är stängd
PROVA PÅ! Qigong, Meditation, Coaching & Mindfulness

Tid och plats

08 apr. 18:00 – 20:00
Glättargatan 4 , Glättargatan 4, Borlänge, Sverige

Om evenemanget

Qigong 

Qigong är en metod där andning och rörelser kopplas samman till en kraftfull balansering av ditt Qi livsenergi och Gong rörelseenergi. En metod som används för att hela människan bland annat i traditionell kinesisk medicin.

När du utövar/tränar qigong kopplar du samman kropp och själ. Du utvecklar din självkännedom och spiritualitet. Qigong skapar du en balansering av kroppens energiflöde - qigong.

Qigong är en del av traditionell kinesisk medicin och har en stärkande effekt på hela ditt välmående.

Det lugnar kroppen, stärker kroppen, ökar fysiska förmågan och rörelseförmågan samtidigt som du balanserar energiflödet och hjälper kroppen till läkning. Du blickar inåt och får en personlig utveckling samtidigt som det stärker din hälsa.

Vad är coaching?

Våga älska dig själv. Låter det för mycket, så börja åtminstone med att tycka om dig själv. Du är unik, speciell och helt otrolig.Din relation till dig själv är den viktigaste relationen i ditt liv. Fungerar inte den är det svårt att få andra relationer att fungera. Om du inte stödjer dig själv kan du inte förvänta dig stöd från andra. Ge dig själv ovillkorlig kärlek. Den enda du kan förändra är dig själv så sätt igång gör det bästa av ditt liv och njuta av det!

Coaching är en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och hennes livssituation. Metoden bygger på att utmanande frågor ställs där du själv har alla svar och på så sätt stimuleras du till en inre trygghet och god självkänsla. Genom coaching stärks du som individ i din förmåga att ta eget ansvar för ditt liv, du får genom detta större frihet till möjligheter i ditt liv och kan ta ut riktningen på ett nytt sätt.

Hälsomotivs coaching innebär att frigöra din inneboende potential för att kunna nå de mål du vill nå och det liv du önskar. Detta innebär att du får ökade möjligheter att se sammanhang, nya perspektiv och stimuleras till ett positivt tänkande.

Dina mål och intressen står i centrum för coaching hos Hälsomotiv Sara Skog AB. Det är du själv som har alla svaren på dina utmaningar inom dig, vi utmanar dig med olika frågeställningar och stödjer dig på din resa att dels hitta svaren inom dig, dels att våga förverkliga dem.

Mindfulness

”Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever.

Mindfulness handlar om att se det som är.

Mindfulness ersätter förnekande och förvrängning

med klarheten hos acceptans, vilket leder till visdom och bättre val.”

/Jon Kabat-Zinn

Mindfulness brukar översättas till medveten närvaro. Mindfulness är en metod och ett förhållningssätt till livet. Att leva mer medvetet närvarande i varje stund gör det lättare att följa mer konstruktiva och positiva vägar i vardagen. Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker. Genom Mindfulness kan du bli medveten om hur du tänker, känner och agerar i olika situationer i livet tex i kommunikationen med andra. Genom Mindfulness kan du skapa

distans till hjärnans automatiska tankar och lära dig att leva med ett mer accepterande förhållningssätt.

Schema


  • 1 timme

    Qigong, meditation, coaching och mindfulness

Registrering är stängd

Dela detta evenemang