Din framgång är vårat fokus

WhatsApp Image 2022-01-03 at 11.35.40 (1).jpeg

Stresscoachutbildning sammanfattat innehåll


Det är främst coaching som metod med medvetandegörande frågor och coachande förhållningssätt med resultatinriktad process, regler och riktlinjer, etik. Ansvar och förhållningssätt, med målinriktat förändringsarbete, självledarskap mm. Kunskap kring förändringsarbetets olika delar och studenterna erhåller kunskap kring stressfysiologi, hur individer påverkas av stress och helhetsperspektiv på hälsa samt enklare modeller som SOC (stages of change), self efficacy, empowerment, krav och kontroll, socialt stöd med mera. 

Utbildningens upplägg 

Teori och praktik för att bli Diplomerad Stresscoach är på intensivkursen 50 h 

På distans motsvarar det ca 70 h. Deltagarna har tillgång till inspelade föreläsningar, uppgifter, individuellt och i grupp. Kurslitteratur och kursuppgifter. Därtill gruppcoaching med mig 3-4 h per vecka som extra stöd och stöttning samt för att kunna följa upp under utbildningens gång. 

För att bli Certifierad coach ska de efter diplomering coacha egna kunder med 40 individuella coachingtimmar och visa på en god erfarenhet av coaching. 

12 veckors stresshanteringsprogram 
Mindfulness & CoachingHuvudlärare - kompetenser och erfarenheter

Sara är Hälsovetare med helhetsperspektiv i fokus för hälsofrämjande arbete. 
Med stor bredd och kompetenser inom hälsofrämjande, pedagogiskt, medvetandegörande och målinriktat hälsofrämjande arbete på olika nivåer med människor i olika livssituationer. 
Stressfysiologi, personlig träning, kostrådgivning, motiverande samtal, mental träning med mera.


Fil kand i hälsopromotion med inriktning hälsovägledning 180 hp

Certifierad Coach: stress-, meditations-, qigong och kbt (kognitiv beteende terapicoach) & Act (activecommitment terapicoach)

Certifierad instruktör: inom meditation-, Mindfulness-, qigong (femelements-& powerqigong) och KRAFT 

Certifierad KRAFT instruktör 7.5 hp
Hälsoarbete för en bättre livsstil 7.5 hp 
Hälsoskapande arbetsplatser 7.5 hp

Extra kurser är på avancerad nivå
hälsa och livsstil 15hp
Den ojämlika hälsan 7.5 hp

Sara har breda kompetenser inom pedagogik, planering och genomföring av hälsoarbete på individ, grupp, organisations och samhällelig nivå.
 

Möt vårat team

IMG_0601_edited.jpg

Sara Skog
VD & Grundare

Skapar kurserna, är huvudlärare och leder verksamheten.

WhatsApp Image 2022-03-15 at 13.42.26.jpeg

Marie Seger 
Coach & Studentrådgivare

Onboardar nya klienter och coachar befintliga klienter

IMG_3019[1227] (2).jpg

Oscar Rosendahl
Marknadsansvarig, IT-ansvarig

Ser till att plattformen fungerar som den ska och att ansökningsprocessen fungerar 

Kontakta oss

Vi föredrar ifall du kontaktar oss via email - infohalsomotiv@gmail.com

Du kan följa oss på Facebook eller Instagram