Kursinformation Mental Coach 

 

Kvalitetssäkrad Terapeut

Hälsomotiv är en godkänd skola och utbildningen är kvalitetssäkrad.

Skolmedlemskap via Svenska friskvårdsförbundet i 12 månader ingår.

Certifieringsprov ger dig rätt till titeln Kvalitetssäkrad Terapeut 

 - En trygghet för dig och dina kunder.

 

Genomförande av kursen

Kursen är upplagd som distanskurs. Du läser kurslitteraturen, ser på inspirerande och utvecklande föreläsningar, gör individuella- och gruppuppgifter. Det är ett aktivt lärande genom engagemang och eget ansvar. Deltagande på mentorträffar och att vara aktiv i communityt är för din egen utveckling som coach.

Erfarenhet av att coacha och att bli coachad är grunden till att bli en framgångsrik coach.

Genom varje modul ska du genomföra coachingmallarna tillsammans med en eller helst flera coachingkompisar, du ska både coacha och bli coachad i varje mall minst en gång. Desto mer engagemang du lägger ner desto mer kommer du få ut av utbildningen. 

Att själv testa alla verktyg under utbildningens gång samt bygga upp din egen självkänsla, självtillit och tro på din egen förmåga är avgörande för att uppnå din fulla potential i livet. 

Att coacha varandra syftar till att utveckla färdigheter och kan bara tränas genom erfarenhet och interaktion. Efter varje coaching gör du reflektionsuppgiften tillsammans med din coachingkompis samt att du reflekterar kring reflektionen. 

Reflektionsuppgiften hittar du under modulen kursinformation där du även hittar bokning för mentorträffar samt får tillgång till communityt. 

 

Terminsstart

Det är löpande antagning till utbildningen och när du har fått din plats på utbildningen ansvarar du själv för att lägga upp dina studier inom en rimlig tidsram från ditt uppstartsdatum.

Du registrerar dig som skolmedlem (gratis) via Svenska friskvårdsförbundet vid datum för den uppstarten du blir annmäld till när du registrerat dig på utbildningen. 

 

Planera in ditt uppstartssamtal i schemat. Det finns begränsade möjligheter att flytta fram

uppstartssamtalet. Planera in mentorträffar i schemat samt coachingsessioner med dina medstudenter från vårat fantastiska community. 

När du är registrerad läs igenom: lathund, communityregler samt policy för mentorträffar som du hittar längst ner på medlemssidan alternativt i modulen Kursinfomation. 

 

HT 

2024-08-22 - 2024-12-20

VT 

2024-01-18 - 2024-06-21

 

Studierna lägger du upp efter ditt eget schema och se till att ha med i planeringen att under terminsuppehåll har du ingen möjlighet att göra diplomeringsprov eller vara med på mentorträffar (om inget annat anges). Planera därför dina studier. Se mer under tidsplan nedan.

Under röda dagar uteblir mentorträffar.

Mål och förväntat resultat

Du kommer lära dig vetenskapliga metoder, ett coachande förhållningssätt och kraftfulla beprövade verktyg för att Coacha människor att nå sina mål genom inre förändringsarbete. 

Du får lära dig processen: 

Förnekelse - medvetenhet - insikt - förändring

 

Det är en tydlig skillnad i inlärandet från att bara lyssna och läsa i utbildningen mot att diskutera, reflektera, interagera och applicera sina kunskaper. Utbildningen är således uppbyggd med community samt mentorträffar för att du som student ska ha de bästa förutsättningarna för att nå framgång. 

 

Utbildningens grunder

Du kommer under utbildningen få lära dig hur du kan coacha inom livets alla områden utifrån ett helhetsperspektiv för att uppnå hållbara, framgångsrika resultat. 

Du lär dig att använda kommunikationens effektfulla verktyg. 

Allt ledarskapsarbete handlar om mindset, medvetenhet och att kunna förhålla sig till livet. 

Du får lära dig att kunna göra aktiva och medvetna val i sinnesnärvaro genom mindfulness fantastiska och beprövade metoder.  

Att ta ansvar för sig själv är a och o för framgång, det skapar balans och innerlig glädje att genom målsättning skapa frihet att förändra, vara i flow och momentum. Du får lära dig effektivt beslutsfattande och att vara sann mot sig själv genom Active commitment coaching. 

Du får lära dig hur processen mellan tanke - känsla - handling fungerar i kognitiv beteendecoaching. 

Mental- och målbildsträning är vetenskapligt beprövade metoder för att uppnå din fulla potential samt njuta av resan mot måluppfyllelse. 

 

För att bli Diplomerad Mental coach ska du visa att du har:

 • F√∂rst√•else f√∂r mindset, m√•lbild- och mental tr√§ning
 • Kunskap kring vikten av utveckling, beslutsfattande, m√•luppfyllelse samt f√∂rh√•llningss√§tt
 • Koll p√• f√∂r√§ndringsprocessens olika delar
 • Coachande och professionellt f√∂rh√•llningss√§tt i din roll som coach
 • Anv√§nda medvetandeg√∂rande fr√•gor och uppn√• resultat
 • √Ąr aktivt n√§rvarande och lyssnande i m√∂tet med dina kunder
 • Ett etiskt perspektiv

 

När du är Diplomerad Coach besitter du alla kunskaper och verktyg du har lärt dig all teori och praktik. Du är nu Coach och kan jobba och ta betalt. För att bli Kvalitetssäkrad Terapeut ska du:

 • Skicka in ditt diplom och bi fullv√§rdig medlem hos Svenska Friskv√•rdsf√∂rbundet
 • Registrera dig f√∂r Certifieringsprov (online)¬†
 • Genomf√∂ra Certifieringsprovet via Svenska Friskv√•rdsf√∂rbundet

 

 

Certifieringen visar på att du har erfarenhet av yrket vilket är en kvalitetssäkring för dig och dina kunder. 

 

Kursinnehåll

Kortfattat innehåll i modulerna

 1. Introduktion - Teori och praktik, självinsikt och självkännedom.
 2. Vad är mental träning & Målbildsträning? 
 3. Balans - Prestation & Återhämtning, Självkärlek, Självinsikt. 
 4. Medvetenhet & Hj√§rnan - Stress vs prestation, F√∂ruts√§ttningar, √Ėka din hj√§rnkapacitet.
 5. Tankarnas kraft - Sinnen & Erfarenheter, Föreställningar, Coping & Prestation 
 6. Medveten närvaro - Effektivisera ditt liv med mindfulness, effektivt beslutsfattande och skapa rätt förhållningssätt till livet och allt som sker. 
 7. Vad är mental träning & Målbildsträning - Coaching, Målsättningar, Prestera och må bra.
 8. Teorier & Modeller - Stages of change, self-efficacy, grit och empowerment.
 9. Bli den bästa coachen - KBT (kognitiv beteende coaching), ACT (active commitment coaching) och Mindfulness (medveten närvaro). 
 10. ICF (International coaching federation) & Marknadsföring - Etik, Coaching som profession. Coachande förhållningssätt. Kommunikation och Medvetenhet. Det är dags för att boka samtal inför diplomeringsprov.

Tidsplan:

Gör din egen tidsplan kring hur mycket tid per vecka du vill lägga ner.

En riktlinje på tiden du lägger ner på utbildningen är ca 150 timmar men är olika från fall till fall och du påverkar själv, genom att lägga mer tid säkrar du upp för dig själv att verkligen bli den bästa coachen. 

Du har elevmedlemsskap via svenska friskvårdsförbundet i 12 månader från uppstartsamtalet. Du har 12 månader på dig att bli diplomerad. En del läser utbildningen betydligt snabbare men det är upp till dig. 

Kom ihåg att det tar tid att lära sig nya saker. Att arbeta med sig själv för att kunna coacha andra kan ta både kraft och energi, helt beroende på hur mottaglig du är för personlig utveckling och mycket du jobbat med ditt personliga ledarskap tidigare.

Med personligt ledarskap menar jag i detta fall ditt inre ledarskap, hur du leder dig själv i olika situationer, self-efficacy, grit och mindset.

När du coachar och blir coachad kommer en ökad medvetenhet och insikter. Dessa är för att utveckla din inre potential så att du kan blomstra och uppnå framgång - utbildningen är pedagogisk, effektiv och ett beprövat sätt att bli den bästa coachen.

 
 
 
 
Jag vill veta mer