Vill du hjälpa människor med stress?

Utbilda dig till Certiferad Stresscoach idag!

Sveriges Största Stresscoachutbildning Online

Det är främst coaching som metod med medvetandegörande frågor och coachande förhållningssätt. En resultatinriktad process, regler och riktlinjer, etik. Implementerande av ansvar och förhållningssätt, med målinriktat förändringsarbete, ledarskap och självkännedom. Kunskap kring förändringsarbetets olika delar och du som student erhåller kunskap kring stressfysiologi, hur individer påverkas av stress och alltid utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa. Du utgår från teorier och modeller för varaktiga resultat och måluppfyllelse.


Utbildningens upplägg

Kursen är helt på distans och de 12 olika modulerna motsvarar ca 100 h. Modulerna innehåller digitala föreläsningar, kurslitteratur och kursuppgifter (individuella och gruppuppgifter). Mentorskap 2-3 h per vecka där du får ännu bättre möjlighet att nå dina förväntade resultat, tänka utanför boxen och bli proffs på det du gör. När du är diplomerad har du all kunskap både teori och praktik vilket gör dig fullständigt trygg i att direkt börja coacha dina betalande kunder. För att bli Certifierad coach ska du efter diplomering coacha egna betalande kunder med 40 individuella coachingtimmar och sedan göra certifieringsprov via svenska friskvårdsförbundet och blir därmed kvalitetessäkrad terapeut. Det visar att du utöver utbildning har en god erfarenhet av coaching.

Du får ett komplett 12 veckors stresshanterings program och Mindfulness & Coaching där du kan hjälpa människor i grupp till välmående och hälsa.

Vad vi gör

Vi utbildar coacher till en av de mest

eftertraktade tjänsterna i Världen!

Vem är utbildningen för?

Utbildningen till stresscoach är för dig som vill starta och skala upp ett företag där du erbjuder dina kunder en tjänst baserat på hälsa och ledarskap helt online eller på plats oavsett tidigare erfarenhet eller bakgrund. Den är också till för dig som redan har förkunskaper inom coaching yrket men vill vidareutveckla dig. Utbildningen är för dig som vill ha hjälp med allt från att hitta dig själv till hur man skapar en kraftfull lösning till dina kunder. Det du behöver för att lyckas är ett driv utöver det vanliga samt ett intresse för förändring inom hälsa och ledarskap.

Behöver man tidigare erfarenhet för att lyckas?

Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att lyckas med vår utbildning. Vi kommer vägleda dig genom hela processen så du känner dig bekväm med att bli certifierad coach och starta din verksamhet.

Hur fungerar utbildningen?

Du tittar på modulerna, slutför alla uppgifter under varje avsnitt med hjälp av medföljande verktyg och mallar. Du får möjligheten att bli coachad flera gånger per vecka och du får även hjälp av andra likasinnade studenter via vårt community. Du följer praktiska steg-för-steg-instruktioner som bevisligen fungerar för att nå dina mål.

Jag arbetar/studerar heltid idag, kan jag gå utbildningen ändå?

Alla våra utbildningar sker online och detta innebär att du själv väljer studietakt, tidpunkt och plats för dina studier. Alla våra kurser är anpassade efter att du antingen redan pluggar/jobbar heltid eller att du bara har ont om tid.

VAD SÄGER VÅRA STUDENTER?

2

SESSIONER PER VECKA

15+ ÅR

ERFARENHET

110+

STUDENTER

12

MODULER

SKAPA DIN EGEN RESA

KUNSKAP

Medellivslängden i Sverige är drygt 80 år och därför är det livslånga lärandet ingen metafor, det är en nödvändighet. Vi tror på att vår kunskap ständigt behöver uppdateras och utmanas. Vi vill förnya och utveckla synen på utbildning och utmana sättet att ta till sig kunskap på.

COACHING / MENTORSKAP

Med rätt mentorskap kommer ens framgångsresa bli mycket smidigare och enklare. Rätt mentor är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Att bli vägledd av en mentor som själv har lyckats inom sitt område och redan har gjort framgångsresan som studenten vill göra är den snabbaste vägen till att lyckas.

Community

Vi tror på att omge oss själv med personer som hjälper, stöttar och inspirerar varandra att nå framgång. Community och nätverk är en viktig nyckel för lyckas. Därför är vår utbildning interaktiv och sker bland annat i gruppformat där andra likasinnade personer hjälper varandra att nå framgång.

VAD INGÅR?

Veckovis Coachning

Vår utbildningsplattform

Community

VAD SÄGER VÅRA STUDENTER?

Kontor:
Kvarnforsplan 5-7,

784 66 Borlänge

KONTAKT

Lärare mentor utbildningsledare

sara@halsomotiv.se

076-165 66 01

Studievägledare

marie@halsomotiv.se

076-161 71 77

Teknisk support

info@halsomotiv.se

Copyright Hälsomotiv - 2022

Denna webbplats är inte en del av Facebook-webbplatsen eller Facebook Inc. Denna webbplats stöds INTE av Facebook på något sätt. FACEBOOK är ett varumärke som tillhör FACEBOOK, Inc.ANSVARSFRIHET: Ovanstående betyd är våra personliga betyg. Förstå att mina resultat inte är typiska, jag antar inte att du kommer att duplicera dem och få exakt samma resultat. Dina resultat kommer att variera och beror på många faktorer, inklusive men inte begränsat till din bakgrund, erfarenhet och arbetsetik.