20210519_163141_edited.png
 
Utbildningsledare.jpg

UTBILDNINGAR

Utbilda dig till Certifierad Coach

Utbildningarna är gedigna och passar för alla, oavsett ålder och kunskapsnivå tack vare att teoretiska och praktiska moment varvas. Utbildningarna erbjuder en mängd fördelar, som att stärka ditt sinne, personlig utveckling och främjad hälsa för dig och dina framtida kunder.  Du får lära dig massvis om hälsa med olika inriktningar för att själv bli certifierad coach. Du får färdiga program att använda dig av när du är färdigutbildad.

 
Sara%20och%20ulrica%20kaffe_edited.jpg

CERTIFIERAD

MÅ BRA COACH

Heldagsutbildning


DIPLOMERAD MÅBRA COACH

Alla vill vi må bra i livet. Alla har vi många förväntningar att leva upp till, en hög press inte bara på arbetet, utan även på fritiden och i hemmet förväntas vi prestera.

 Hos en Coach får du svara på frågor som hjälper dig hitta dina svar. Coaching kan med fördel användas för att hitta nya vägar och möjligheter. Coaching hjälper dig att fatta rätt beslut och hålla fokus på rätt saker. 


Under utbildningen till Må bra coach får du lära dig att ställa rätt frågor. 

Du får en heldag med teori och praktik där vi går igenom grunder till coaching, vi går igenom vad Må Bra egentligen innebär och vad det kan innebära för andra.

Utbildningsdagen ger dig en god grund för att själv öppna upp för att må bra. Du kommer bli coachad och få coacha andra under utbildningsdagen. 

Under utbildningen till Må bra coach får du lära dig att ställa rätt frågor. 

Du får en heldag med teori och praktik där vi går igenom grunder till coaching, vi går igenom vad Må Bra egentligen innebär och vad det kan innebära för andra.

Utbildningsdagen ger dig en god grund för att även själv öppna upp för att må bra. 

Coaching innebär att medvetandegöra beteenden och vanor vi har för att sedan kunna förändra vilka konsekvenser vi får. När du blir coachad får du möjlighet att se konsekvenser som ett val i livet. Att du har alltid möjlighet att välja dina konsekvenser. Det är du som styr ditt liv. Hur vill du egentligen att ditt liv ska se ut? När mår du egentligen bra? 

International Coaching Federation, ICF 

I all coaching arbetar vi utifrån ICFs normer och riktlinjer där Du som Coach ställer rätt frågor för att frigöra och ta fram en individs fulla potential. Individen sitter själv på alla svaren och du använder din professionella och coachande approach med hjälp av de 11 kärnkompetenser för coaching:

http://icfsverige.se/wp-content/uploads/2020/12/ICF-Karnkompetenser-SV-Reviderade-December-2020.pdf 

Etiskt agerande 

Professionellt coachande förhållningssätt

Följer avtal och överenskommelser

Skapa trygghet och förtroende

Närvarande och aktiv coaching

Aktivt lyssnande

Medvetenhet och Insikt 

Coachande frågor

Självständighet och målsättning


Gör din anmälan nu för att säkra din plats i utbildningen! CERTIFIERAD MÅBRA COACH

Önskar du certifiera dig som Må bra coach kan du köpa till detta i din utbildning. 

Certifieringen visar att du som coach har erfarenhet av coachandet. För att bli Certifierad coach ska du kunna intyga att du har coachat under 40 timmar med olika kunder. 

Du får genomföra ett test för att intyga dina kunskaper innan du blir Certifierad Må Bra Coach. Efter testet är godkänt håller vi ett samtal kring ditt coachande och test och sedan skickas ditt Certifikat hem till dig. 

International Coaching Federation, ICF 

I all coaching arbetar vi utifrån ICFs normer och riktlinjer där Du som Coach ställer rätt frågor för att frigöra och ta fram en individs fulla potential. Individen sitter själv på alla svaren och du använder din professionella och coachande approach med hjälp av de 11 kärnkompetenser för coaching:

http://icfsverige.se/wp-content/uploads/2020/12/ICF-Karnkompetenser-SV-Reviderade-December-2020.pdf 

Etiskt agerande 

Professionellt coachande förhållningssätt

Följer avtal och överenskommelser

Skapa trygghet och förtroende

Närvarande och aktiv coaching

Aktivt lyssnande

Medvetenhet och Insikt 

Coachande frågor

Självständighet och målsättning

 
Your time hälsomotiv .jpg

UTBILDA DIG TILL CERIFIERAD STRESSCOACH

 • Leda och coacha andra till personlig utveckling 

 • Individuell coaching inom stresshantering 

 • Gruppcoaching med stresshanteringsgrupper och mindfulness

 • Grundläggande kunskaper inom stress & stressfysiologi 

 • Balans mellan prestation & återhämtning 

 • Metoder, teorier, strategier och verktyg inom stresshantering

Ett samarbete mellan Your Time & Hälsomotiv Sara Skog AB


Utbildningsledare: Ulrica Karlsson (Your Time) & Sara Skog (Hälsomotiv AB)

Ulrica: 0730330664 Sara: 0761656601


Vår gedigna utbildning ger dig djup teoretisk kunskap och genom praktiserande även en trygg och stark grund att stå på när du själv i fortsättningen utbildar och leder individer inom stresshantering, hälsa, personlig utveckling och självförverkligande. - Sara & Ulrica


 

CERTIFIERAD STRESSCOACH

-Våga älska dig själv! 

Utbildningen sträcker sig över 4 månader och inkluderar: 
50 utbildningstimmar 
40 coachingtimmar 
Ni får färdiga coachingmallar att använda er av i er coaching 
18 timmar Coaching i stresshanteringsgrupp
Ni får ett färdigt 12 veckorsprogram att följa med era kunder*
Ni får handledning av Sara & Ulrica under utbildningens gång 
Vi hänvisar till Bokadirekt för mer information om priser, villkor och platser för utbildningen.

20210519_163529_edited.png
 

- Våga älska dig själv

Utbilda dig till Certifierad Stresscoach 

Vill du kunna hantera livets bergochdalbana? Vill du kunna lära dig att surfa på vågorna när det blåser upp till storm? Vill du kunna dansa i regnet? 

Vill du coacha andra till att klara detta? Då är det här utbildningen för dig! 

Det här är en unik utbildning där du får lära dig att  

 • Våga älska dig själv! 

 • Våga tro på dig själv

 • Stärka din självkänsla 

 • Leva ditt liv fullt ut

 • Rikta ditt fokus rätt 

 • Öka din prestationsförmåga 

 • Var mer närvarande i nuet 

 • Göra aktiva medvetna val


Allt detta för att du själv ska hitta din inre styrka och kraft för att känna dig trygg i din roll som certifierad StressCoach.  
Det här är utbildningen för dig! 

Vi ger dig verktyg för att hitta -->   Vi ger dig verktyg för att Coacha andra:

 • Balans i livet →  Till ett liv i balans 

 • Leva ditt liv fullt ut →  Att leva sitt liv fullt ut

 • Finna din inre styrka och kraft →  Att hitta sin inre styrka och kraft

 • Personlig utveckling →  Till personlig utveckling 


Vilka är vi? 

Sara och Ulrica är hälsovetare. Vi har gått en 3 årig högskoleutbildning med en filosofie kandidatexamen inom hälsopromotion med inriktning hälsovägledning. Vi har utöver det utbildat oss inom KBT & Act Coaching, Stresscoach, meditations-, mindfulness- och qigonginstruktör. 

Vi har bred kunskap och stor erfarenhet av att arbeta med personlig utveckling. Vi arbetar med hälsan ur ett helhetsperspektiv. Det innefattar fysisk aktivitet, välmående inom mental hälsa, stärkta relationer inom social hälsa och självförverkligande inom emotionell och existentiellt hälsa. 

Sara har läst en termin på en Masterutbildning inom hälsa och livsstil. Sara har ett stort intresse i personlig utveckling, träning, coaching, stresshantering, självförverkligande, mindfulness och qigong. Sara driver företaget Hälsomotiv Sara Skog AB och arbetar med att främja hälsa ur ett helhetsperspektiv genom individuell coaching, företagscoaching, leder kurser och utbildningar inom hälsa, personlig utveckling och självförverkligande.

Ulrica driver företaget Your Time och har ett stort intresse för stresshantering, träning, hjälpa människor att lyckas, hitta balansen och komma vidare i livet. Att finna balans genom bra copingstrategier i vardagen, detta för att bli vårt bästa jag och finna mod att våga följa våra egna drömmar.

Vi vill hjälpa dig vidare att uppnå dina visioner, dina drömmar och mål i livet.  

“Att hjälpa människor till ett mer medvetet, närvarande, balanserat och harmoniskt liv ligger oss varmt om hjärtat. Det har fallit sig naturligt efter våra egna erfarenheter av att hitta oss själva, våra prövningar av att stå starkt och stadigt genom de olika stormar som vi stött på i livet.” 

 • Sara & Ulrica


Innehåll i utbildningen 

När du utbildar dig till Certifierad Stresscoach med Your Time & Hälsomotiv Sara Skog AB får du: 


 • Konkreta verktyg till minskad stress, en god balans och främjad hälsa i livet.

 • Teorier och modeller för hälsoskapande coaching

 • Uppleva en personlig utveckling när du gör din personliga resa i utbildningen. 

 • Effektiva strategier och metoder att tillämpa i ditt liv och i din roll 

 • Ett färdigt 12-veckors program som du kan använda dig av med dina egna kunder/klienter 

 • Färdiga coachingmallar att använda med dina kunder/klienter

 • Information om marknadsföring och våra bästa råd kring hur du når ut till dina kunderVad väntar du på? Ta chansen och låt dig inspireras och öka möjligheterna för att främja hälsa hos alla! 


Detta ingår i utbildningen

 • Allt material du får är anpassat och klart för att användas under dina kurser och cochingtillfällen.*

 • Färdigt 12 veckors stresscoachprogram som du kan använda i dina grupper efter utbildningen*

 • Copingstrategier 

 • Mindfulness, meditation, övningar, manus och inspelningar

 • Qigong, övningar, inspelningar 

 • Tillämpad avslappning, övningar, manus, inspelningar 

 • 3d träning, övningar, träningsprogram, inspelningar 

 • Naturens läkande kraft, inspiration och forskning

 • Uppskatningens kraft, inspiration och forskning 

 • Balansen i livet, Coachingfrågor, Föreläsningar 

 • Vikten av återhämtning, träning och meningsfull sysselsättning, Coaching, Föreläsningar 

 • Konkreta verktyg

 • Utbildning i stressfysiologi 


För personlig utveckling 

Våga älska dig själv! Våga tro på dig själv. Stärka din självkänsla . Leva ditt liv fullt ut. Rikta ditt fokus rätt. Öka din prestationsförmåga. Var mer närvarande i nuet. Göra aktiva medvetna val.

 • Allt detta för att du själv ska hitta din inre styrka och kraft. 

 • I programmet får du finna balans i livet. Lära dig leva ditt liv fullt ut. Finna din inre styrka och kraft genom självkännedom. Personlig utveckling genom reflektion. 

 • Allt för att du ska känna dig trygg i din roll som StressCoach när du väljer att Diplomera eller Certifiera dig (ingår i priset). För Diplomering krävs: 

 • För Diplomering krävs att du medverkar i alla kursens tillfällen

 • Du medverkar under 50 timmars utbildning uppdelat på 4 heldagar (Live på plats eller Online).

 • Praktik och teori varvas under dessa dagar. 


För Certifiering krävs:

 • Du ska utöver detta utföra 40 individuella coaching timmar med kunder.

 • Utföra och fullfölja 12 veckors programmet med kunder i grupp. 

 • Slutgiltigt kunskapstest

 • Du utför detta i din egen takt. 

När du genomfört 12 veckorsprogrammet kan du certifiera dig genom att skicka in datum för träffar samt namn på de närvarande deltagarna. Du ska då även ha genomfört 40 coachingtimmar utöver 12 veckorsprogrammet. När du gjort det får då genomföra ett kunskapstest för att slutligen bli certifierad. När du är godkänd på testet skickas Certifieringen hem till dig. 

*Materialet får ej säljas vidare från erat namn.